ผลิตภัณฑ์จักสาน
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก
อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มีหลายขนาด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นศิลปหัตถกรรม ที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งของไทยที่ทำสืบทอดกันมาแต่โบราณ รุ่นสู่รุ่น แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แต่เดิมทำเพื่อใช้ในครัวเรือนต่อมาผลิตเพื่อจำหน่าย จึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ลูกหลานสืบไปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 81 ครั้ง