กล้วยฉาบ
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน
อบต.หาดสองแคว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: บรรจุใส่ถุงพลาสติก

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 055-452043
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 85 ครั้ง