พืช ผัก ผลไม้
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง
เทศบาลตำบลแม่ต้าน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกเองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0801175645
Facebook : Pnoxkeeo poly
Line ID : Pnoxkeeo poly
E-mail address : Noxpoly 1980@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง