โฮมสเตย์ลุงเดือน
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน
อบต.คลองเขื่อน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มจากมีการอบรมหลักสูตรต่างๆด้านการท่องเที่ยว และอบรมลูกค้า ธ.ก.ส.ในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน มีการบริการให้ลูกค้าพักค้างคืนอยู่หลายรุ่น และทำแบบประเมินความพึงพอใจทำให้ผู้มาพักค้างแรมพอใจ จึงจัดสรรบ้านบางส่วนออกมาเป็นที่พักต้อนรับแขก หรือผู้มาติดต่อดูงานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 085-0834833
Facebook : เดือน พุ่มนิคม
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 121 ครั้ง