ผัก ผลไม้ท้องถิ่น
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอกุดบาก
เทศบาลตำบลกุดแฮด

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ราคาเริ่มต้น 20 -40 บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การร่วมกลุ่ม ของสมาชิกเครือข่ายอินแปง ที่ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0935654833
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 217 ครั้ง