ส้มหมู
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี
อบต.ศรีณรงค์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขนาดบรรจุ 1 ห่อ มีส้มหมู 5 ชิ้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


นางสายลม ตลับทอง มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านวังศิลา หมู่ 9 ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี ได้มีโอกาสไปอบรมเพิ่มเติมวิธีการทำขนมอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านคือ ขนมคุ้กกี้จากข้าวหอมมะลิ และ ขนมเปี่ยะ มีโอกาสไปออกบูธจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน จึงมีแนวคิดอยากจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่สามารถนำไปจำหน่ายได้หลายวัน และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิถีชีวิตการรับประทานอาหารของชาวถิ่นที่สะดวก จึงเกิดแนวความคิดทำส้มหมู ห่อด้วยใบตองซึ่งมีจำนวนมากอยู่ในชุมชน ส้มหมูมีรสชาตอร่อย ขายดี จึงทำมาอย่างต่อเนื่อง มีตราสินค้าเป็นของตนเอง "สายลมส้มหมูแซบ"ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 044558767,0651212739
Facebook : สายลม ตลับทอง
Line ID : 0651212739
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 470 ครั้ง