ยาสมุนไพร
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดอุดรธานี อำเภอพิบูลย์รักษ์
อบต.ดอนกลอย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 500 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกรุ่นหลานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0800574133
Facebook : -
Line ID : 0800574133
E-mail address : suwi_kid@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 34 ครั้ง