ลูกประคบสมุนไพรไทย
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดอุดรธานี อำเภอพิบูลย์รักษ์
อบต.ดอนกลอย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 250

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการรวมกลุ่มให้มีการผลิดลูกประคบขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0800574133
Facebook : -
Line ID : 0800574133
E-mail address : suwi_kid@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 255 ครั้ง