กล้วยอบเนย
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอลี้
เทศบาลตำบลก้อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 300 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


แม่บ้านก้อทุ่งมีอาชีพเกษตรกรรม คือปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งมีระยะการปลูกแค่ 4-5 เดือน ทำให้มีรายได้แค่ไม่กี่เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่มีรายได้ จึงเกิดความคิดทำกล้วยฉานอบเนยเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 097-9672025
Facebook : WWW.face.com/เกษณี ตุ่นฝั้น
Line ID : Kassahee-toi
E-mail address : aoy-neu@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 201 ครั้ง