น้ำข้าวโพดเพื่อสุขภาพ
15 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
อบต.ซับสมบูรณ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ข้าวโพดเป็นพื้ชที่ปลูกมากในพื้นที่ แล้วนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-1618642
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 127 ครั้ง