พริกกะเหรี่่ยง
150 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง
อบต.แม่วะหลวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากพริกได้มีการปลูกกันมากมาย มีการคมนาคมลำบากมากในช่วงของฤดูฝน ตรงกับ การปลูกพริกของชาวกะเหรี่ยง และเมื่อผลผลิตพริกสามารถเก็บเกี่ยว ได้ก็ไม่สามารถนำออกมาจำหน่ายได้ ต้องแปรรูปเป็นพริกแห้งช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0933172588
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : nongzai_leelee@hotmail.co.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 74 ครั้ง