ส้มลิ้ม(มะม่วงกวน)
180 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก
อบต.วังหิน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ในอดีตแม่ชื่นมีอาชีพค้าขายผักสดในตลาดเมืองตาก โดยจะนำผักต่างๆ ในหมู่บ้านไปจำหน่ายและรับซื้อผลไม้ที่เหลือจากแม่ค้าด้วยกัน เช่น มะม่วง สับปะรด ทุเรียน กลับมาขายที่บ้านและนำมะม่วงมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ โดยนำมากวนเป็น"ส้มลิ้ม" นำกลับไปจำหน่ายได้อีกทางจนกลายเป็นอาชีพเสริมถึงปัจจุบัน ส้มลิ้มได้เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเมื่อมาเยือนเมืองตาก หลังจากนั้นคนในชุมชนก็ทำกันเป็นอาชีพเสริมช่วงระหว่างเดือนเมษายนของทุกปี หรือตลอดฤดูกาลของมะม่วง จนขยายไปทั่วทั้งตำบลวังหิน ต่อมาใน พ.ศ. 2540 จังหวัดตากในนามกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดการประกวด "ผลิตภัณฑ์การเกษตร ส้มลิ้ม" ขึ้น แม่ชื่นได้นำส้มลิ้มเข้าร่วมประกวด ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของการประกวดในครั้งนี้ ส้มลิ้มแม่ชื่นได้พัฒนาและสืบทอดจากแม่สู่รุ่นลูก ซึ่งยังคงรักษาคุณภาพและความอร่อยเช่นเดิม จนถึงปัจจุบันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0812831180
Facebook : พรรณทอง จันทร์เคน
Line ID : 0812831180
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 1325 ครั้ง