กลุ่มโฮมสเตย์บ้านดอน
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง
เทศบาลตำบลบ้านดอน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มโฮมสเตย์บ้านดอน ได้ร่วมกลุ่มเพื่อการท่องเที่ยวแบบชุมชนท้องถิ่น สัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม อาหาร และการใช้ชีวิตของคนไทดำ (ไทยทรงดำ) โดยจัดให้มีกิจกรรม ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมชุมชน ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0908459973
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 140 ครั้ง