ฝรั่งกิมจู
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย
เทศบาลตำบลขุย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกเอง ขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 66 ครั้ง