สุ่มไก่
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี
อบต.ลำเลียง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: เริ่มจาก 200 บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เร่ิมสานสุ่มไก่ขึ้นมาใช้เอง ปรากฏว่ามีผู้สนใจขอซื้อ จึงสานสุ่มไก่ขึ้นมาขายเป็นอาชีพเสริม ปรากฏว่าตลาดยังต้องการมากขึ้นๆ จนคนในหมู่บ้านทำจักสานสุ่มไก่กันอย่างแพร่หลายสามารถประกอบอาชีพสานสุ่มไก่เป็นอาชีพหลักได้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 064-5266215
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 55 ครั้ง