กล้วยฉาบ งา
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดอุทัยธานี อำเภอลานสัก
อบต.ระบำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชาวบ้านในชุมชนนิยมปลูกกล้วยน้ำว้าแทบทุกหลังคาเรือนทำให้กล้วยน้ำว้ามีจำนวนมาก ราคาผลผลิตจึงตกต่ำ จึงมีความคิดที่จะแปรรูป กล้วยฉาบมีมากมายในท้องตลาด แต่ต้องการที่จะทำให้สินค้าแตกต่างจากกล้วยฉาบธรรมดา จึงคิดและลองทำกล้วยฉาบงาที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ลูกค้าได้ลองชิมแล้วบอกว่าอร่อยจึงทำมาจำหน่ายยังตลาดประชารัฐช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 084-8868583
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 140 ครั้ง