ลูกหยียักษ์
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
เทศบาลตำบลหอคำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 200 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


OTOP จังหวัด บึงกาฬ - ลูกหยียักษ์ สินค้าอื่น ๆ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตร ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 679 ครั้ง