ข้าวสารไรซ์เบอรรี
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง
เทศบาลตำบลแม่กลอง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากปัจจุบันมีคนนิยมบริโภคกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่กลองใหม่จึงรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการบรรจุถุงจำหน่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 08576976180
Facebook : 0
Line ID : 0
E-mail address : 0


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 37 ครั้ง