พริกแกงชุมชนบ้านควนสายเตียว

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ
เทศบาลตำบลท่าช้าง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นเครื่องแกงที่มีรสชาตจัดจ้านช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0867468817
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : Sunee_2502@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 214 ครั้ง