มะเขือเทศเชอรี่ (ผลสด)
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์
เทศบาลตำบลปลายนา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ต้องการกลับมาอยู่บ้านและทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ เลยเลือกปลูกพืชในโรงเรือนที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้มากมาย สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นของตนเอง ขายเองโดยไม่ผ่านคนกลางช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 083-4470319
Facebook : Piya Kitprasong
Line ID : 0834470319
E-mail address : piya.ysfsp2014@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 173 ครั้ง