ข้าวเหนียวดำลืมผัว
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ
อบต.หนองแม่นา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1000 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ข้าวเหนียวดำลืมผัว เป็นพันธุ์ข้าววิจัยของกรมการข้าวพิษณุโลก ที่ทำแปลงสาธิตที่ตำบลหนองแม่นา และเกษตรกรตำบลหนองแม่นา ได้ปลูกเพื่อการบริโภค และการค้าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0640049696
Facebook : ณัฐนันท์ ศิริพงษ์ษานุสิทธิ์
Line ID : 064004969
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 82 ครั้ง