กล้วยม้วน
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 130 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้านประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0986966575
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 211 ครั้ง