กะลาขูดมะพร้าว กรงนก ไม้กวาด (ประเภทไม้)
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด
เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ตามขนาดสินค้า

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน เป็นเทคโนโลยีแรกของบรรพบุรุษ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้านที่มีการสร้างเครื่องใช้และอาวุธเพื่อการล่าสัตว์นำมาเป็นอาหารผลิตวัสดุและนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ รวมถึงมีการถนอมอาหาร เช่น อาหารตากแห้ง เทคโนโลยีระดับนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงระดับที่สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ เพียงแต่รู้หลักและวิธีการใช้เท่านั้น ตัวอย่างเทคโนโลยีระดับนี้ ได้แก่ ขวาน มีดพร้า เสียม จอบ ลอบดักปลา อวนแห คันไถ หม้อไห กระต่ายขูดมะพร้าว ครกตำข้าว นาสมุนไพร เรือพาย เป็นต้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 085-4786005
Facebook : กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 118 ครั้ง