ตระกร้า
250 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด
เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ตามขนาดสินค้า

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงมีพืชพรรณธรรมชาติหลายชนิดที่คนไทยสมัยก่อนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านงานจักสาน เช่น ไม้ไผ่ หวาย กระจูด ย่านลิเภา เป็นต้น ซึ่งพืชพรรณเหล่านี้ เมื่อมาผสมผสานกับการคิดสร้างสรรค์ ก้ก่อให้เกิดงานหัตถกรรมที่สามารถนำมาใช้สอยตามความต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภาชนะในครัวเรือน ซึ่งจะทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 085--4786005
Facebook : กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 37 ครั้ง