ข้าวสารอินทรีย์ชีวภาพ
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดหนองคาย อำเภอสระใคร
อบต.คอกช้าง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุงละ 5 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ข้าวปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ปลูกเอง เก็บเกี่ยวเอง และสีข้าวโดยโรงสีของดกษตรกรตัวจริง ทำทุกอย่างทุกขั้นตอนด้วยตนเองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0837896792
Facebook : ณัฎฐพัชร์ ศิวรวงศ์
Line ID : 0837896792
E-mail address : kokchang2011@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 43 ครั้ง