โลชั่นตาลโตนด
230 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอสทิงพระ
อบต.ท่าหิน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 200

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลิตภัณฑ์ในชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0812757156
Facebook : นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว ศรีชู
Line ID : 0812757156
E-mail address : poonsup123@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 318 ครั้ง