น้ำตาลแว่น น้ำตาลผง
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอสทิงพระ
อบต.ท่าหิน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 500 กรัม 200 บาท, 120 กรัม 80 บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นสินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในตำบลมาแปรรูปเป็นน้ำตาลช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0812757156
Facebook : นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว ศรีชู
Line ID : 0812757156
E-mail address : poonsup123@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 296 ครั้ง