ผัก ฟัก ฟักทอง
8 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช
อบต.หนองขาม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยหมักช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0878779708
Facebook : Gongfang G'vinus
Line ID : Fang-Kcn
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 37 ครั้ง