ผ้าไหม
1800 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง
อบต.โนนรัง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 เมตร * 2 เมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเริ่มแรก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนทอมือจนได้ผ้าเป็นผืนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0837449614
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 53 ครั้ง