น้ำสมุนไพรลูกยอ
250 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อบต.พิหารแดง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จัดทำโดยวิสาหกิจชุมชน หมู่ที 2 ตั้งแต่วันที่่ 30 ตุลาคม 2545ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 035-629082
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 262 ครั้ง