บ้านริมคลองท่าฬ่อ
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นบ้านที่เชื่อมเครีอข่ายทางภูมิปัญญาจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยจากปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดประสบการณ์ จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ มีสถานที่เชิงอนุรักษ์ หลายแห่งเช่น วันท่าฬ่อ มีพระพุทธรูปเท้าโผล่ปางปรินิพพาน สะพานข้ามทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าแม่ทับทิมเก่า140กว่าปี ตลาดเก่าริมแม่น้ำน่าน ร้อยกว่าปี บ้านเกษตรพอเพียงช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0845941520
Facebook : kanokwan
Line ID : 0948399661
E-mail address : kanokwan2003@windowslive.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 190 ครั้ง