ลูกมะกรูดสมุนไพร
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน
เทศบาลตำบลสวนหลวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ชิ้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง รุ่นที่ 1 เน้นการกระจายรายได้ และสร้างรายได้ในชุมชน และผุ้สูงอายุได้มีงานทำช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 065-7027438
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : printer696969@yahoo.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 175 ครั้ง