ข้าวหลามแม่จำปี
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 3 กระบอก

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ข้าวหลามแม่จำปีจะเป็นการเผาข้าวหลาม วางเรียงบนพื้นดิน เป้นแถวยาว ใช้กาบมะพร้าว ฟืน และเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำกระบอกข้าวหลามมาสุม ในอดีตจะมีประเพณีตักบาตรข้าวหลาม ในววันขึ้น 15 ค่ำ ประเพณีดังกล่าวจะทำกันในช่วงฤดูกาลหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยจะนำข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาทำเป็นข้าวหลาม เรียกข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่นั้นว่า ข้าวใหม่ เชื่อกันว่า การตักบาตรข้าวหลาม เป็นการบอกให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ทราบว่าข้าวที่ปลูกไว้ได้ผลผลิตออกมาแล้ว และเป็นการอุทิศข้าวใหม่ให้บรรพบุรุษได้ทานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 080-5173646
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 357 ครั้ง