สมุนไพรพื้นบ้าน

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอกุดบาก
เทศบาลตำบลกุดแฮด

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ราคาเริ่มต้น 35 บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บ้านบัว เป็นชุมชนที่ชาวบ้านปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ไว้ใช้ในครัวเรือน ศูนย์อินแปง จึงได้คัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่ม เข้าอบรมหลักสูตรแผนไทย จากหน่วยงานราชการภานนอก อาทิ ม.ขอนแก่น และนำความรู้ มาแนะนำสมาชิกกลุ่ม แปรรูปสมุนไพรไว้ใช้และจำหน่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0810579413
Facebook : บ้านอินแปง
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 182 ครั้ง