น้ำมังคุด/มังคุดกวน
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี
อบต.ลำเลียง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มจากนำมังคุดที่ตกเกรด ที่ไม่ได้มาตรฐานมาคัด เพื่อทำเป็นน้ำมังคุดช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 077-810883
Facebook : ใหญ่ ศิริวงศ์
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 90 ครั้ง