ผลิตข้าวและพืชผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง
อบต.หินดาด

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลิตข้าวและพืชผักปลอดภัยต้องใช้ปุ๋ยอินทร์เท่านั้น เพื่อให้ข้าวและผักปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0800576343
Facebook : นิพนธ์ ปะโมนะตส
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 34 ครั้ง