เห็ดนางฟ้า
40 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล
อบต.เกตรี

ขนาดบรรจุภัณฑ์: เป็นก้อนๆเห็ด ก้อนละ 10 บาท และขายเป็นกิโล

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี เป็นการรวมตัวกันของประชาชน หมู่ที่1 เพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยมีงบประมาณจาก โครงการ 9101 และทำมาเรื่อยๆ โดยมีนายซาฝีอี อาดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นผู้นำกลุ่ม โดยมีผลผติตขายทั้งก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดนางฟ้าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 081-368-1653
Facebook : ซาฝีอี อาดำ
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง