ไข่เค็มผู้สูงอายุ
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา
เทศบาลตำบลขุนทะเล

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 5ฟอง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผู้สูงอายุ รวมกลุ่มกันผลิต ใช้วัสดุอุปกรณ์ในชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 075374842
Facebook : เทศบาลตำบลขุนทะเล
Line ID : -
E-mail address : khuntale@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 37 ครั้ง