ข้าวกล้องผู้สูงอายุ
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา
เทศบาลตำบลขุนทะเล

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1ก.ก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันผลิต เพื่อจัดจำหน่ายในชุมชน เเละบุคคลที่สนใจช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 075374842
Facebook : เทศบาลตำบลขุนทะเล
Line ID : -
E-mail address : khuntale@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 42 ครั้ง