ข้าวกล้องตราอีแม่
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอหนองพอก
อบต.กกโพธิ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มข้าวปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตำบลกกโพธิ์ได้รวมตัวกันผลิตข้าวปลอดภัยและได้สีเป็นข้าวกล้องจำหน่ายในนามข้าวกล้องตราอีแม่จำหน่ายเพื่อให้คนในครอบครัวบริโภคและจำหน่ายให้กลุ่มที่สนที่สนใจในการดูแลสุขภาพช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0828678211
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 27 ครั้ง