กล้วยตากพลังานแสงอาทิตย์
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ประวัติกล้วยตาก กล้วยตากที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบัน ถูกคิดค้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว แต่ที่มีการบันทึกหรือกล่าวถึงกล้วยตากนั้นได้เริ่มมาจากจังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ ?กล้วยตากบางกระทุ่ม? ที่เริ่มเมื่อประมาณปี 2547 โดยมีนางโป๊ว สิงหลักษณ์ ที่อพยพมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้คิดค้น โดยเริ่มจากการเข้ามาจับจองที่บริเวณบ้านเกาะคูเป็นที่พักอาศัย และประกอบอาชีพ ซึ่งขณะนั้นได้ปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องในสวน ซึ่งเป็นกล้วยที่นำมาด้วยจากฉะเชิงเทรา เมื่อกล้วยออกเครือมากจนเหลือกินนั้นจึงได้นำกล้วยมาตากบนเฝือกตากปลา ซึ่งเมื่อรับประทานจะมีรสหอมหวาน ชุ่มช่ำกว่ากล้วยสุกทั่วไป จึงเริ่มเป็นที่นิยมทำเพื่อรับประทาน ต่อมามีผู้ริเริ่มทำกล้วยตากเพื่อการจำหน่ายขึ้น โดยบุคลที่มีส่วนริเริ่ม และพัฒนากล้วยตากเพื่อการค้า ได้แก่ หมอหิรัญ วาทยานนท์ ทีรับราชการเป็นเสนารักษ์ในขณะนั้น จนถึงปี 2484 มีการผลิต และพัฒนากล้วยตากเพื่อการค้ามากขึ้น โดยมี นายไผ่ และนางเปา เป็นพ่อค้าคนกลางสำคัญ จนกล้วยตากเป็นที่รู้จัก และแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่นตั้งแต่นั้นมาช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0848770668
Facebook : Wannaporn Aoy
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 165 ครั้ง