กระปิแบบแห้ง กะปิแบบเปียก กะปิแกง เคยปลา
80 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของแห้งเครื่องปรุงต่างๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง
อบต.ท่าพญา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลและลำคลองมีอุดมสมบูรณ์ มีวัตถุดิบที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นกะปิได้หลายชนิด เช่น ตัวกุ้งเคย นำมาแปรรูปเป็น กะปิแบบแห้ง กะปิแบบเปียก และกะปิแกง ส่วนปลาตัวเล็กๆ สามารถนำมาแปรรูปเป็นเคยปลาได้ เพื่อจัดจำหน่ายในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงนัน้เองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0862734052
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 136 ครั้ง