เครื่องสำอาง
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง
เทศบาลตำบลชุมพวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 100 กรัม 250 ml

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ประกอบอาชีพรับราชการ ได้ใช้เวลาว่างศึกษาข้อมูลแนวทางในการทำเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำการศึกษาพืชที่สามารถนำมาต่อยอดโดยการแปรรูปได้จึงได้เบื้องต้นได้ปลูกมะนาวลงท่อซิเมนต์และปลูกฟักข้าวนำมาทำน้ำฟักข้าวดื่มและจำหน่าย หลังจากนั้นได้ทดลองทำสบู่ โลชั่นและอื่นเพื่อทดลองใช้ปรากฎว่าเป็นที่ต้องการของตลาด จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลู่มปลูกและแปรรูปฟักข้าวชุมพวง เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกและนำผลฟักข้าวมาส่งให้โดยประกันราคารับซื้อกิโลกรัมละ 20 บ้านเบืองต้น และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาถูกที่สามารถนำไปใช้และนำไปจำหน่ายได้โดยสมาชิกจะมีรายได้ 2 ทางและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าประเภทนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0887741299
Facebook : มะนาวแป้นชุมพวง
Line ID : magpig
E-mail address : lamon_chumphuang@outlook.co.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 201 ครั้ง