สุ่ม ลอบ
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก
อบต.ไทยเจริญ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: จิ๋ว เล็ก กลาง ใหญ่

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลิตภัณฑ์จักสาน จะรับซื้อจากชาวบ้านในบ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และหมู่บ้านใกล้เคียง ในเขตตำบล บุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และก็จะมีพ่อค้าคนกลางจากที่อื่นมาซื้อเพื่อไปขายต่อช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0862553408
Facebook : โชคชัย จันขุน
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 50 ครั้ง