ผงพอกหน้า
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น
อบต.วังชิ้น

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 130 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชุมชนบ้านวังเบอะ ได้มีการนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีของชุมชนเอง ซึ่งประกอบกับชุมชนบ้านวังเบอะ ได้มีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนอยู่แล้วบางส่วน แต่ยังขาดการส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อให้ชุมชนมีการพึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์กรในชุมชนมารับรู้ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรล้างพิษที่ชุมชนสามารถทำได้เองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0862093820
Facebook : Nipa Kaeotui
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 36 ครั้ง