หน่อไม้แปรรูป
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก
อบต.ปากช่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มีหลายขนาด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากตำบลปากช่องมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและมีบางหมู่บ้านมีพื้นที่เป็นเชิงเขาหนึ่งในนั้นคือหมู่ที่ 7 บ้านห้วยระหงส์ ทำให้ชาวบ้านไม่มมีพื้นที่ราบในการทำเกษตร ดังน้น นางนวลจันทร์ ดวงใจคำ และผู้นำชุมชนจึงได้คิดวิธีจะสร้างรายได้ให้แก่ชุชนด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้แปรรูปขึ้นมา เริ่มแรกชาวบ้านยังไม่รู้ที่มาและสิ่งที่ต้องดำเนินการจึงทำให้ไม่ค่อยมีชาวบ้านให้ความร่วมมือ ประธานกลุ่มจึงได้ทำการสอนวิธีการทำหน่อไม้ดองเพื่อเพื่อเก็บไว้กินเองที่บ้าน เมื่อชาวบ้านเข้าใจวิธีกระบวนการผลิตแล้วจึงทำการสอนวิธีการจำหน่ายและเผยแพร่ให้หมูบ้านใกล้เคียงได้รับรู้และร่วมกันพัฒนากลุ่มวิสาหกิจหน่อไม้แปรรูปต่อไปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0846231898
Facebook : จอห์นนี่ จรัญ ดวงใจคำ
Line ID : 0846231898
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 279 ครั้ง