ผักปลอดสารพิษ
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองสรวง
เทศบาลตำบลเมืองสรวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มัดรวมกัน/กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และมีพื้นที่ทำกินเพื่อปลูกข้าว และปลูกผักขายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0927089223
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : 5451204@dla.go.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 44 ครั้ง