กล้วยน้ำหว้า ข้าวโพด ผลไม้พื้นเมือง
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองสรวง
เทศบาลตำบลเมืองสรวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุงพลาสติก ขนาด 5 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


มีสินค้าจำนวนมาก จึงต้องการหารายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0862201587
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : 5451204@dla.go.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 35 ครั้ง