เสื่อกก
500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลเวียงคุก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: เสื่อจากต้นกก ขนาด 80 x 210 เซ็นติเมตร /ผืน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมุ๋บ้านที่มีการจักรสานเสื่อจากต้นกกส่งไปจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทำให้ในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เสริมตลอดปี เกิดความสนใจอยากทำ จึงให้ญาติช่วยสอนวิธีการจักสานเสื่อและฝึกทำจนเกิดความชำนาญสามารถทำได้ด้วยตนเอง และปัจจุบันได้จักรสานเสื่ออยู่ที่บ้านของตนเอง และมีลูกค้ามาซื้อที่บ้านด้วยตนเอง และยังได้ส่งไปจำหน่ายที่จังหวัดไกล้เคียงด้วยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0877707946
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 37 ครั้ง