กระติบข้าว
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลเวียงคุก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขนาดกลาง หน้ากว้าง 6 นิ้ว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มแม่บ้านได้รับการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลเวียงคุก และ กศน.ตำบลเวียงคุก ในการสานเรื่องกระติบข้าวจากเชือกไนล่อนและเชือกฟาง และมีการรวมกลุ่มของแม่บ้าน ในการทำกระติบข้าวเหนัยวด้วยการสานกระติบข้าวจากเชือกไนล่อนและเชือกฟาง จำหน่ายให้กับหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง และในปัจจุบันได้รับความสนใจจากพ่อค้าจังหวัดใกล้เคียงสั่งแล้วมารับไปจำหน่ายต่อตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังคงทำต่อเน่ือง ิีกทั้งยังเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนในโรงเรียนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-8581617
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 141 ครั้ง